Peter and Valerie

Peter en Valerie komen uit Australië en zijn sinds hun tienerjaren bevriend met Mandy en Luke. Mandy werkte met Valerie samen als verpleegster en Peter en Luke werkten samen als engineers.

Peter is met pensioen en Valerie is ook gestopt als verpleegster en vroedvrouw. Zij hebben drie jaar in Oeganda gewoond en hebben Welcome Home met van alles geholpen, zoals het weeshuis, het medisch spreekuur, de ambachtschool en het Kingdom Life Training Centre. Zij zijn teruggegaan naar Australië maar komen elk jaar nog voor een paar maanden terug om te helpen.

Laatste reisverslag

Hier komt het laatste reisverslag van Peter en Valerie