Mandy

Mandy is de directrice van Welcome Home Ministries Africa. Haar medische achtergrond als verpleegster heeft het mogelijk gemaakt om van het weeshuis een gezonde en veilige plaats te maken, met goede zorg voor de kinderen Haar medische achtergrond heeft ook geholpen met de visie voor de medisch spreekuren in het dorp.

Mandy is fulltime vrijwilliger en zit in het bestuur in Oeganda en Amerika. Drie keer per jaar gaat zij voor een maand naar Oeganda om bij te sturen en de medewerkers op te leiden.

Laatste reisverslag

Hier komt het laatste reisverslag van Mandy