Alibert

Alibert heeft zijn eigen onderneming waardoor het voor hem mogelijk is om veel vrijwilligerswerk te doen voor Welcome Home, in zowel Oeganda alsook in Nederland.

Alibert is ouderling in zijn kerk en is nauw betrokken bij het bewust maken van mensen en het inzamelen van geld voor Welcome Home. Hij spreekt samen met Annemie op scholen en in kerken.

Laatste reisverslag

Hier komt het laatste reisverslag van Alibert